Í:wehre aónhton ne Kanyen’kéha owén:na ká:ron ne 2,500 khok nihá:ti shontá:ti ne Canada tánon U.S.A. Tsi ní:yoht tsi tayo’serennentonhátye ne rontá:tis raotiwén:na ne tsi rati’terón:ton ne Kanyen’kehá:ka, tahonatyohkowahnhá:sere nen’né:’e ne Onkwehón:we ne Canada.

Ónen’ yeyóhe aonsahonwatirihón:nyen aonsahontá:ti ne shonatehyarón:tye, taonsontkahrhaté:ni tsi tayo’serennenhtonhátye ne rontá:tis raotiwén:na ne Onkwehhón:we ne Canada, ne Truth and Reconciliation Commission ohnà:ken shotihyá:ton rotiri’wanón:ton ne sénha í:si’ nón:we nakayénta’ne ne ahontéweyenste tánon ne tsi nihotirihò:ten.

Ne ki’ aorí:wa yakwari’wanóntha ayonkwayénta’ne ne Kenhtè:ke ne Owén:na tánon tsi Niyonkwarihò:ten aontontahsharón:ten ne Tyendinaga.

Nahò:ten Yakwari’wanóntha

Our Proposal

Ne Kenhtè:ke Language and Cultural Centre tho ki’ nón:we enhontéweyenste enkayén:take, ahontswa’táhkhwake átste ne ronteweyénstha tánon taonsatyatyéren ne kanónhsesne. Kí ne á:se Cultural Centre ne kahsáhton tsi ní:yoht tsi kari’wanóntha ne ónenk tánon tsi ní:yoht tsi ya’tenwatenhontsóhwe ne ahontéweyenste tánon tsi naho’ténshon enhonterihwahtentya’te.

Kí áse enkanonhsonníhake e’tho ní:yoht tsi ronská:neks ne kanakerahserá:kon ratí:teron, tho ní:yoht tsi rontkáthos ne ronteweyénstha tsi nón:we ne Haudenosaunee Opportunity for Personal Education (HOPE) program (ktiká:te tsi ní:yoht tsi rontéweyenstha ne Tyendinaga nonkwá:ti), tánon ne TTO rotiyó’tenyon tánon ne ohén:ton yehón:nete.

Satyá:taren

Get Involved

Ne aonterihwakwarí:si, TTO yonityohkón:ni ahontsnyé:non tsi ní:yoht tsi akanonhsonníhake, ahontwistón:ni, tsi nakayé:ren tánon ne oyáshon nahò:ten.

Ne ni’ ó:ni, TTO tenhontátken ne Canadian tánon Ontario kakoráhsera aonkwè:ta enhatiri’wanón:ton ne kayenawa’séhtsera ne né aorihwá:ke.

Tóka’ sahská:neks ahshe’nikonhrahní:rate, aontahshyéste, tóka’ ni’ ó:ya’ ní:yoht tsi ahsatsnyé:non, aesathontá:ton ki’ ya’sheyatewennatá’ahs ne Executive Director Callie Hill.