Nest

About the Nursery

Totáhne tyotáhsawe ahse’kén nikentyohkwá:’a ne ka’nisténhsera táhnon ka’níhsera tehonatonhwentsyoníhne shakotiyen’okón:’a ahòn:ronke ne Kanyen’kéha. Tsi wahontste’nyá:ren, wa’oyaneráhsten tsi karihonnyén:ni táhnon rotiya’takéhnhen táhnon ronatyà:tare ne ka’nisténhsera, ka’níhsera, kahwá:tsire táhnon kanakerahserakonhó:non. Yethihretsyá:rons ne raotihwà:tsire ahontyà:taren né:’e enka’shátsten’ne ne yonteweyenhstáhkwa aonakeráhsera.

Daily Schedule

Akwé:kon ratiksá:’a Totáhne enthontáhsawen ne sha’tewenhniserihénhshon ne ahotiyé:nawa’se ahotirén:ha’ne tsi á:se nón:we rón:ne’s. 8:45 a.m. watehnhotónkwas ne yonteweyenhstáhkwa táhnon 3pm enskahnhó:ton. (yah ne tyotyerénhton wentá:te), Sha’tewenhniseríhen tsi shakotirihonnyén:ni ta’nón:wa ahatirá:ko ne kahwá:tsire né:ne rón:nehre sénha yo’nétska tsi ní:yoht entyontáhsawen ne shakotiyén:’a. Tsi niwenhníserehs, ne nihoti’nikonhrayerá:ton ne eksa’takwé:kon enyontón:ni né:ne yon’wé:sen táhnon kanonhstá:ton tsi ratiweyentéhta’s. Tsi wátston ne owén:na táhnon tsi nihotirihò:ten, ratiksa’okón:’a tehatì:neren ne Rotinonhsyón:ni tsi nihotirihò:ten. Tsi átste rontkahrì:tha né:’e yorihowá:nen tsi ronteweyénhstha.

How to register

Onkwá:wen tsi karihwahserón:ni tsi ayakoríhon ayontyà:taren rotinaktotá:nis ka’nisténhsera/ka’níhsera ne ahatiyentérha’ne onkwá:wen yonteweyenhstáhkwa ne ò:ni ne tsi nahò:ten tyawehtáhkwen ne kí:ken nihonnà:sas tsi ratiweyentéhta’s yonteweyenhstáhkwa. Yorihowá:nen ne shakotirihonnyén:ni kwah tokén:’en ahoti’nikonhrayén:ta’ne ne tsyeksa’tátshon ne káti takaya’tó:rehte tóka’ yakwakwényes ayethiya’takéhnha. Ne kí:ken karihwahserón:ni teyotonhwentsyóhon áhsen niyorì:wake ayerihwísa: ayontken’sè:ra, táhnon ne rotiyo’tényon aonsahatika’én:yon.

Book a Tour of the Language Nest