Tsatéweyenst Skátne ne Tsítha | Learning with Tsítha

Tsi Tyónnheht Onkwawén:na Language and Cultural Centre (TTO) yesahon kará:wis Ahsateweyénste Skátne ne Tsítha (LWT) tóka’ ni’ Tsatéweyenst Skátne ne Tsítha.

Karahstá:nyon ne okara’shón:’a tánon owenna’shón:’a enhóntste tsi enhóntswa’te, yako’nikonhró:ris ne ratiksa’okón:’a tánon yakohshnyé:non sahatiyéntere’ne ne owenna’shón:’a, tsi ní:yoht tsi ahonní:ron, tsi nénhshyere, tsi ní:yoht tsi enshyá:ton tánon ne yonshetáhkhwa. Ne LWT ne kahsa’áhton áhontste ne ratiksa’okón:’a tánon raotihwà:tsire. Ne ki’ sénha enyoyó’ten tóka’ í:si’ nón:we nityakó:yon skátne ahotiyó’ten ne ratiksa’okón:’a.

Ne karonwarà:ke yontewennaweyenhstáhkwa né:’e tkarihwa’serákwas tsi na’teyotonhwentsyóhon karonwarà:ke ayetshén:ri ne yontewennaweyenhstáhkwa. Ahse’kén Kanyen’kéha ronteweyénhstha yah thaón:ton ahshakotiya’tatshén:ri ne Kanyen’kéha tyotyerénhton ronahronkhá:’on, nek ne enwá:ton tsi nahò:ten kawennarò:ron táhnon yohyatonhserón:ton yowén:nayen ahontéweyenste. Kí:ken thiká:te táhnon tekyattíhen karonwarà:ke yontstáhkwa enkahará:tate tsi niyótte yonteweyénhstha! Ratiksa’okón:’a né:ne owennóhskon ronteweyénhstha kwah ken’ nikón:’a rotihyatonhserá:yen né:ne yorà:se tsi karáhston ne ahonteweyénhstahkwe.

Ayá:wens ki’ ne Sateweyenst Skátne ne Tsítha ayakohshnyé:non ne sahwà:tsire tsi nihonnónhnhesahoti’ nikonhró:ri tsi ahonteweyénste ne Kanyen’kéha owén:na tánon tsi niyonkwarihó:ten. tsitha.ca

Nyá:wen Ontario Trillium Foundation.

Mohawk Language Audiobooks

Tsi Canadian Heritage ronwatihwistá:wi, TTO enhatikwatá:ko táhnon enhatirénya’te tekarihstohrarà:kon Kanyen’kéha yontstáhkwa né:ne enwá:ton á:hontste ne shakotirihonnyén:ni, ronteweyénhstha, ronwatiyen’okón:’a, ronwatinonnha’okón:’a, yonteweyenhstahkwa’shón:’a táhnon yewennahnotahkwa’shón:’a, ne káti akayé:nawa’se tsi sénha enhatikwé:ni ahatiwennahnó:ten táhnon ahatiwennaweyén:teke ne Kanyen’kéha, ne kwah ne tsi róntstha ne ratiksa’okón:’a ronteweyénhstha, shakotirihonnyén:ni, táhnon kahwatsiratényon. Ne ò:ni, skahyatonhserátshon enkawennarahstányonke ne ki’ karonwarà:ke tsi tewa’á:raton ne TTO enwatera’nentáktonke ne káti sénha ronatyohkowá:nen enhontkáhtho.

Ratiwennó:kwas Project

Tsi náhe ne 2013 shiyohserò:ten, TTO ronaterihwahtentyà:ton tsi shakotiwennaráhstha ne tyotyerénhton Kanyen’kéha ronahronkhá:’on. Ne kí:ken orihwa’shón:’a enwátston ne ahatikwatá:ko ne yonteweyenhstáhkwa karihwahserón:ni né:ne enwá:ton yaweronhátye ónhka á:yontste. Ne kí:ken karihwisákhon kwah í:ken tsi yorihowá:nen ne Kenhtè:ke raotirihwà:ke, ahse’kén yah teyonkwè:tayen né:ne Kanyen’kéha thonaten’nahsatyerénhton.