2017 shiyohserò:ten Ontario Trillium Foundation tahshakotihwíhston ne TTO ne káti ahonón:ni táhnon ahonhténtya’te ne ratiksa’okón:’a ronteweyenhstáhkwa né:ne niya’té:kon yontstáhkwa enwátston ne owén:na táhnon tsi nihotirihò:ten ahontéweyenhste.  Enkahretsyá:ron ne yoyánere tsi ní:yoht ahontehyà:ron ne ratiksa’okón:’a táhnon nithotiyòn:sas táhnon kanyén:te ahotiyé:nawa’se ratiksa’okón:’a táhnon nithotiyòn:sas né:ne ok kayó’tats raotihén:ton, ne sénha ahonnonnha’shátsten’ne táhnon ahatihtharahkwaweyén:teke.

Ne kayo’ténhsera yó:yen ne áhsen nikakaréhsha karahstányon teyóya’ks né:ne tekawén:nake O’seronni’kéha/Kanyen’kéha ayonteweyénhstahkwe, Énska tekawén:nake wátston owén:na yonteweyénhstha tewa’á:raton karonwarà:ke, niya’té:kon ayonteweyénhstahkwe ne Android táhnon iOS teyehtharáhkwa yontkahri’táhkwa, táhnon kwah tokén:’en kahyatonhsera’shón:’a.

Ne karonwarà:ke yontewennaweyenhstáhkwa né:’e tkarihwa’serákwas tsi na’teyotonhwentsyóhon karonwarà:ke ayetshén:ri ne yontewennaweyenhstáhkwa. Ahse’kén Kanyen’kéha ronteweyénhstha yah thaón:ton ahshakotiya’tatshén:ri ne Kanyen’kéha tyotyerénhton ronahronkhá:’on, nek ne enwá:ton tsi nahò:ten kawennarò:ron táhnon yohyatonhserón:ton yowén:nayen ahontéweyenste. Kí:ken thiká:te táhnon tekyattíhen karonwarà:ke yontstáhkwa enkahará:tate tsi niyótte yonteweyénhstha!

Ratiksa’okón:’a né:ne owennóhskon ronteweyénhstha kwah ken’ nikón:’a rotihyatonhserá:yen né:ne yorà:se tsi karáhston ne ahonteweyénhstahkwe. Tsi Canadian Heritage ronwatihwistá:wi, TTO enhatikwatá:ko táhnon enhatirénya’te tekarihstohrarà:kon Kanyen’kéha yontstáhkwa né:ne enwá:ton á:hontste ne shakotirihonnyén:ni, ronteweyénhstha, ronwatiyen’okón:’a, ronwatinonnha’okón:’a, yonteweyenhstahkwa’shón:’a táhnon yewennahnotahkwa’shón:’a, ne káti akayé:nawa’se tsi sénha enhatikwé:ni ahatiwennahnó:ten táhnon ahatiwennaweyén:teke ne Kanyen’kéha, ne kwah ne tsi róntstha ne ratiksa’okón:’a ronteweyénhstha/shakotirihonnyén:ni/kahwatsiratényon. Ne ò:ni, skahyatonhserátshon enkawennarahstányonke ne ki’ karonwarà:ke tsi tewa’á:raton ne TTO enwatera’nentáktonke ne káti sénha ronatyohkowá:nen enhontkáhtho.

Tsi náhe ne 2013 shiyohserò:ten, TTO ronaterihwahtentyà:ton tsi shakotiwennaráhstha ne tyotyerénhton Kanyen’kéha ronahronkhá:’on. Ne kí:ken orihwa’shón:’a enwátston ne ahatikwatá:ko ne yonteweyenhstáhkwa karihwahserón:ni né:ne enwá:ton yaweronhátye ónhka á:yontste. Ne kí:ken karihwisákhon kwah í:ken tsi yorihowá:nen ne Kenhtè:ke raotirihwà:ke, ahse’kén yah teyonkwè:tayen né:ne Kanyen’kéha thonaten’nahsatyerénhton.

Enkwakaratónhahse Audiobooks