Welcome to Tsi Tyónnheht Onkwawén:na

Tsi Tyónnheht Onkwawén:na tyonkwehtáhkwen tsi sénha yoyánere ón:ton tsi ohwentsyá:te ahse’kén Kanyen’kehá:ka tsi niyonkwarihò:ten, onkwateryen’tarà:tshera táhnon tsi niyohtányon yonkwateryèn:tare. Teyethinonhwerá:tons ne Kanyen’kehá:ka, sahontená:tayen, táhnon akwé:kon a’nowarè:ke ratì:teron ne ahatiweyentéhta’ne onkwá:wen wahón:nise aorihwà:ke, nahotiyà:tawen ne onkwá:wen onwa’kéha, táhnon ayonkhiyatya’tárhahse ne onkwá:wen teyohswáthe ohén:ton yawenhniseratenyóntye.

Yakwatkáthos

Owén:na tánon tsi niyonkwarihò:ten karihwakwe’ní:yo ne yonkwayenawá:se ne onkwatónhnhets, onkwa’nikonhrá:ke, onkwata’karitáhtshera, tánon tsi nityohnhó:ten. Tsi ní:yoht tsi yakwatkáthos ne onkwa’nikón:rakon Onkwehonwe’néha ohén:ton eká:take tsi yonkwatenhniseraté:nyon ne kanakerahserá:kon.

Ya’teyakwaká:nere tsi Nenkayé:ren

Ayakwá:reke tánon ayakwatónhnharen ne Onkwehonwe’néha aorihwá:ke.

Our Strategic Plans

Our History

Tsi Tyónnheht Onkwawén:na (TTO) rotikwatákwen ne 2000 shiyohserò:ten ne kanakeráhsera nikentyohkò:ten roti’nikòn:rhare ne aonsayónnhete ne Kanyen’kéha Tsi Tkenhtè:ke. Onkwahsén:na ne kén:ton yonnhétye ne owén:na. Onkwaya’takehnha’tshera’shón:’a né:’e ne nihonnà:sa yonteweyenhstáhkwa, ronatehyà:ron yonteweyenhstáhkwa, táhnon ó:ya nikaya’takehnha’tsherò:tens.

Kanyen’kéha Translation

Kanyen’kéha translation of this website was provided by Wilhelmina Beauvais of Kanehtsatà:ke.